America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Casus Assessment - Ontwikkeling
Inleiding
AMERICA WORKS bedient een HRM-bureau dat outplacement-diensten levert.
Hun cliŽnten zijn medewerkers van bedrijven die van hun functie afscheid moeten nemen en die door hun werkgever outplacement betaald krijgen.
Dergelijke medewerkers komen dan vaak via mond-tot-mond reclame bij het outplacement bureau.
De start van het outplacement bestaat dan regelmatig - en vooral bij diegenen die geen idee hebben hoe ze verder kunnen of willen in hun loopbaan - uit uitvoerig assessment.
Zo ook een 45-jarige ingenieur die na een ondoordachte overstap niet blijkt te functioneren bij een sterk marktgerichte commercieel bedrijf.
Zij brandt snel af en zit plots thuis, nog niet goed beseffend wat haar eigenlijk overkomen is.

Vraag: Schets een breed beeld van het functioneren van betrokkene.

Aanpak
Na een kennismakings- / intake-gesprek, waarin het CV doorgenomen wordt, volgt het eigenlijke assessment.
Betrokkene krijgt een breed samengestelde batterij vragenlijsten en tests voorgelegd.
Dit materiaal bereikt betrokkene digitaal - via e-mail en/of een besloten testsite - zodat deze thuis achter de PC aan de slag kan.
De onderzoeksbatterij bestrijkt gebieden als: capaciteiten, sociale vaardigheden, persoonlijkheid, attituden en waardenpatroon, interessen.
In het onderhavige geval wordt voor alle zekerheid ook nauwkeurig gescreend op burnout.
Immers als dat probleem aan de orde is, dan dient daar als eerste iets mee te gebeuren.
Gelukkig is dat niet het geval.
De resultaten van het onderzoek worden neergelegd in een Resultatenoverzicht dat uitgebreid, in meerdere gesprekken, met betrokkene doorgenomen wordt.
Het overzicht laat enerzijds de sterkten en zwakten van iemands capaciteiten en persoonlijkheid zien, en toont anderzijds hoe goed iemand 'geÔntegreerd' is.
In geval van goede integratie zijn capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, waarden en vaardigheden goed op elkaar afgestemd, in relatie tot een bepaalde functie.
In dit geval zou betrokkene graag in een nieuwe functie manager willen worden.
Hiervoor is zij op dit moment nog niet zeer geschikt.
Haar ideeŽn over management zijn nog weinig uitgekristalliseerd, haar waardenpatroon is eerder dat van een technicus / professional, dan dat van een manager.
Ook past haar stijl van communiceren niet goed bij de gewenste functie, noch goed bij het soort bedrijfscultuur dat haar het meeste aanstaat.
De toekomstige functie en omgeving die betrokkene in gedachten heeft is op dit moment voor haar zeker niet de beste 'fit'.
Conclusie: andere keuze maken of zelf veranderen.

Het assessment bij betrokkene vervult meerder functies:
  • betrokkene en outplacement bureau krijgen nuttige informatie over de mogelijkheden en wensen van betrokkene
  • betrokkene krijgt veel nieuwe informatie over zichzelf en leert op een meer genuanceerde manier naar zichzelf kijken, waarbij ze meteen ook bruikbaarder termen en concepten leert waarmee ze over zichzelf - in relatie tot een nieuwe functie - kan praten en denken
  • de adviezen, waarmee het assessment wordt afgerond, benoemen mogelijkheden voor verandering en ontwikkeling en wijzen op mogelijke vervolgstappen in de loopbaan.

  • Resultaat
    Als gevolg hiervan wordt de cliŽnt in het vervolg van het outplacement traject voor een begeleider gemakkelijker te begeleiden.
    In het verslag van het assessment wordt verwerkt welke competenties en eigenschappen van mensen via training en coaching gemakkelijk te beÔnvloeden zijn, en welke bijna niet te veranderen zijn.
    Meer weten ?                    Nog een praktijkvoorbeeld ?