America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Consultancy
AMERICA WORKS biedt Consultancy aan kleine en middelgrote non-profitbedrijven (tot 250 medewerkers). De basis hiervoor is: brede en terzake opleidingsachtergrond, ervaringen opgedaan in veel verschillende bedrijven, werkervaring als lijn-, project- en interim-manager, strategisch staffunctionaris en kwaliteitsfunctionaris.

Ook kleine en middelgrote bedrijven in de non-profitsector hebben intern en extern te maken met grote veranderingen die dwingen tot herbezinning, herdefiniŽring en reorganisatie.

In een eerste fase wordt de huidige interne en externe situatie van een bedrijf of afdeling geanalyseerd (SWOT-analyse en vele andere methodieken).

In een tweede fase worden veranderingen en bijstellingen ontworpen. Hierbij kan het gaan om een nieuwe visie op markt, cliŽnten, diensten/producten, plaats in de bedrijfskolom. Het kan ook gaan om het ontwerpen van kwaliteitsbeleid, van nieuw HRM-beleid (bijvoorbeeld: Competentie Management en 'Lerende Organisatie'), van nieuwe bedrijfsprocessen.

In deze eerste fasen wordt samengewerkt met leidinggevenden, MT's, werkgroepen. Producten zijn: visienota's, beleidsdocumenten, meerjarenbeleidsplannen.

In de volgende fase worden concrete veranderingen voorbereid en daadwerkelijk uitgevoerd. In deze fase worden implementatieplannen ontworpen en opgeschreven, die vaak - naarmate het proces vordert - gaan van algemeen en breed naar gedetailleerd en precies. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsplannen, plannen voor Competence Assessment & Development, introductie POP-methodiek, plannen voor nieuwe werkprocessen (BPR).

Het 'mee-krijgen' van de medewerkers wordt nu een centraal thema. Daartoe worden niet alleen communicatieplannen opgesteld en uitgevoerd, ook worden bijvoorbeeld Werkconferenties georganiseerd om bij grote groepen medewerkers de plannen te introduceren en deze met hen te bespreken.

AMERICA WORKS heeft ruime ervaring met het organiseren en uitvoeren van alle stappen van dit proces. Soms omvat de Consultancy inderdaad dit hele traject, in andere gevallen vraagt de klant om bepaalde onderdelen: alleen bepaalde analyses, alleen visievernieuwing, alleen introductie Competentie Management, alleen een Opleidingsbeleidsplan. Soms ook worden alleen zaken gevraagd voor een bepaalde afdeling. En, weer anders, soms wordt alleen gevraagd een bepaald project te ontwerpen (bege)leiden. En soms zoekt een manager of MT alleen een terzake deskundige met wie - in de rol van sparring-partner -reeds aanwezige analyses of veranderplannen eens goed door-geŽxerceerd kunnen worden.

AMERICA WORKS bestaat in deze markt door:
  • alleen en uitsluitend datgene te doen waar we duidelijk heel ervaren in zijn en ondanks onze bescheiden omvang een belangrijke meerwaarde kunnen hebben
  • waar nodig scherp geselecteerde externe deskundigen in te schakelen
  • de klanten de voordelen van klein zijn door te geven: nauwelijks overhead, snelle levering, flexibiliteit
  • klanten niet lastig te vallen met enigerlei 'intocht der deskundigen', we werken nauw en resultaatgericht met u samen en doen precies wat u vraagt.

  • In vervolg op Consultancy wordt regelmatig Competentie Assessment, Coaching en Training gevraagd en geboden.

    Ook wordt soms Interim Management als vervolgdienst aangeboden, klik hier voor nadere informatie.

    Meer weten ?                    Praktijkvoorbeeld ?