America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Coaching
U ervaart in uw werk, privé-leven of persoonlijk functioneren een situatie of een probleem dat u niet goed zelf kunt hanteren. U wil beter in staat zijn zelfstandig de situatie te hanteren of het probleem op te lossen en aldus uw autonomie vergroten. Het is u te doen om verbetering van hantering, zelfsturing en probleemoplossend vermogen. U wil dus niet in eerste instantie een advies over wat of hoe iets te doen, maar wil leren het probleem zelf op te lossen. Daarbij is er geen sprake van een probleem van psychisch functioneren (therapie) of van het aanleren van een nieuw beroep of functie (supervisie). U kunt in deze situatie een coachingsvraag stellen, of soms een coach vragen te helpen het probleem te verhelderen. De coach is iemand die zowel ten aanzien van het probleemgebied als ten aanzien van de proceshantering bekwaam is. Hij begint met het aanbieden van een zowel steunende als openhartige vertrouwensrelatie en bouwt deze samen met u op. Een relatie komt van twee kanten. Hierna leert hij u uw probleem te onderzoeken en verhelderen. Tot slot wordt gezocht naar manieren waarop u uw probleem aan kunt pakken en zelf op kunt lossen. Beter leren bepaalde problemen zelf oplossen zonder toe te komen aan het concrete probleem waarvoor u eigenlijk kwam is onzin. Er wordt dus ook heel resultaatgericht, gestructureerd en planmatig toegewerkt naar de oplossing van het concrete probleem. Wie autonoom zijn probleem op kan lossen, of dat zelf kan leren, heeft geen coach nodig. Daarom geeft de coach u leiding bij de hantering van het proces dat u verder moet helpen en naar het gewenste resultaat zal leiden.

Kernwoorden: breedheid van perspectief, analytisch vermogen en creativiteit, empathie en steunende en open vertrouwensrelatie, procesvaardigheden, soms confronteren, waar nodig leiding nemen, planmatig en gestructureerd naar uw doel toewerken.

Veel problemen hebben te maken met:
 • onvoldoende oog voor hoofdzaken
 • onvoldoende doelgerichte en systematische aanpak
 • onvoldoende balans tussen gevoel en verstand. Met veel problemen komt u niet verder als het gevoel er niet bij betrokken wordt. Dan moet u dus leren opener met uw eigen gevoel te kunnen communiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van principes uit Neurolinguïstisch Programmeren en Design Human Engineering.

 • Uitgangspunten voor deelname aan coaching zijn:
 • een mens kan leren zichzelf, zijn aanpak van dingen, zijn leven en situatie te verbeteren
 • u wenst betere zelfhantering, zelfsturing en vergroten van probleemoplossend vermogen
 • communicatie tussen mensen is vrijwel altijd de efficiëntste manier om iets te leren
 • u wil leren, dus veranderen - iets afleren of iets aanleren. En u vindt dat het tijd wordt om te veranderen. It's TIME FOR A CHANGE.

 • AMERICA WORKS biedt, vaak in vervolg op assessment:

  Personal Coaching: levensvragen, zingevingsvragen, moeilijke keuzen, relatieproblemen, stressproblematiek, vragen rond balans werk-privéleven
  Loopbaan Coaching: loopbaanontwikkeling, -kansen en -keuzen, keuzen voor (voortgezette) opleiding, zingevingsvragen, mobility en outplacement (alliantie met uitstekend mobility bedrijf)
  Job Coaching voor Managers en Professionals: uw functie beter vormgeven en 'neerzetten', beter presteren, visie-ontwikkeling, aspecten van functioneren verbeteren, omgaan met stress
  Coaching Complexe Problemen: combinaties van vorige.


  Meer weten ?                    Praktijkvoorbeeld ?