America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Training en Groepscoaching
AMERICA WORKS beschikt over ruime ervaring in:
 • ontwerpen en geven van onderwijs en opleidingen (incl. syllabus en video-materiaal) aan zeer verschillende doelgroepen (MBO tot WO niveau)
 • ontwerpen en geven van trainingen, zowel skills trainingen als - intensieve - trainingen persoonlijke effectiviteit
 • ontwerpen en geven van 'deskundigheidsbevordering'
 • begeleiden en coachen van groepen (meer dan 100, in de loop der jaren)
 • opstellen Opleidingsbeleidsplannen en MD-trajecten (= consultancy)

 • Training en groepscoaching worden 'in-company' aangeboden.

  Groepscoaching wordt geboden aan teams van 8 -15 mensen, maar ook wel aan MT's. Daarbij kunnen thema's zijn:
 • Teambuilding
 • Samenwerking en oplossen van conflicten
 • Stresshantering
 • Omgaan met 'diversity'
 • Ontwikkeling van Visie en Werkwijzen

 • Trainingen worden geboden ofwel aan individuen die op een bepaald onderwerp intekenen, ofwel aan groepen medewerkers die alle tot een bepaalde functiecategorie behoren (bijvoorbeeld: managers - MD-trainingen) of die samen een team (gaan) vormen. De onderwerpen waarop getraind wordt hangen samen met voor een bepaalde functie of teamfunctioneren benodigde vaardigheden. Soms worden trainingen aangeboden in het kader van een traject Competence Assessment & Development. Naargelang de bepalingen in een POP nemen medewerkers aan dergelijke trainingen deel. MD-trainingen worden vaak ingezet in het kader van of na een reorganisatie. Managers worden dan getraind in een nieuwe skill/taakgebied en maken meteen in het kader van de training onder begeleiding een projectplan voor veranderingen in werkwijzen van hun afdeling (dit is dus eigenlijk een mix van training en consultancy). Thema's kunnen zijn:
 • diverse communicatievaardigheden
 • HRM-vaardigheden
 • Project Management
 • Quality Management
 • Herontwerp Werkprocessen
 • Persoonlijke Effectiviteit

 • Groepscoachingen, trainingen en MD-trajecten worden flexibel, op maat en vraag van de klant, opgesteld. De competentie van een goede en ervaren trainer/groepscoach bestaat uit het flexibel en vraaggericht samenstellen van een training of groepscoaching die beantwoordt aan de behoefte, en vervolgens uit het goed kunnen hanteren van het groepsproces waarin de vaardigheden aangeleerd worden. Trainers ontwerpen en 'hamsteren' trainingen en trainingsmaterialen. Ervaren trainers hebben veel trainingen en materialen 'op de plank liggen', die ze bovendien al vaker 'uitgeprobeerd' hebben. Bij het op vraag samenstellen van een nieuwe training selecteren trainers naar de behoefte van de klant uit de grote collectie (bekende) materialen die hun ter beschikking staat wat ze voor de nieuwe training nodig hebben. Bij trainers is de ervaring sowieso van eminent belang, een nieuwe trainer beschikt vaak ook nog nauwelijks over materiaal.

  Bij intensieve trainingen (met persoonlijke en emotionele impact) werkt AMERICA WORKS gewoonlijk met twee trainers.


  Meer weten ?                    Praktijkvoorbeeld ?