America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Psychologisch Assessment
Psychologisch assessment levert: informatie over een individu. Deze informatie, vervaardigd door een psycholoog die psychologische methoden en instrumenten gebruikt, wordt gevraagd door en opgesteld voor dat individu zelf en/of voor een bedrijf.

De geleverde informatie gaat in het algemeen over:
 • het individu in de functie en in de werkomgeving
 • de persoon achter de functionaris.

 • Meer specifiek levert psychologisch assessment informatie op over:
 • capaciteiten: cognitief, sociaal. communicatief, commercieel, managementskills
 • persoonlijkheid en gedragskenmerken, stabiliteit, stressbestendigheid, enz.
 • attituden, normen en waarden (werkgerelateerd)
 • belangstellingssferen en beroepsinteressen
 • bredere en meer direct werkgerelateerde thema's: competenties, talenten, sterkten en zwakten, ontwikkelwensen en -behoeften, integriteit en motivatie van het individu.

 • Psychologisch assessment levert informatie op in antwoord op een vraag. Indien nodig wordt deze vraag vooraf uitvoerig in kaart gebracht. Soms wordt gevraagd om een brede schets van de persoon, soms ook wordt precieze scherp omschreven informatie gevraagd. De vraag komt van een individu en/of een bedrijf. De herkomst van de vraag bepaalt uiteraard het gebruiksdoel van de te leveren informatie. Gebruiksdoelen kunnen zijn:
 • loopbaanbeslissingen, (weer) ontwikkelen van een loopbaanperspectief, loopbaanveranderingen
 • individuele sterkte-zwakte analyse, gevolgd door advisering inzake ontwikkelingsbehoeften, coaching, training of opleiding
 • selectiebeslissingen
 • in kader bedrijfsbeleid: competentie en/of talent management ('competence assessment & development'), reorganisatie, 'lerende organisatie', onderzoek integriteit functionarissen op risicovolle posities.

 • AMERICA WORKS levert deze psychologische informatie op uitstekend professioneel niveau tegen een zeer redelijke prijs. Regelmatig gevraagde vervolgdiensten zijn: Coaching en Training. Specifiek aantrekkelijke aspecten zijn:
 • goede relatie opbouwen met het individu en daardoor ook betere informatie
 • naar verschillende partijen toe zeer secuur omgaan met vertrouwelijke informatie
 • beschikbaarheid van een grote en veelzijdige batterij kwalitatief uitstekende onderzoeks- en testmaterialen. Deze batterij is ook toegankelijk via een website. (Goed materiaal per website is zeldzaam!) Hierdoor neemt de snelheid van werken aanmerkelijk toe, kunnen ook grotere aantallen individuen snel onderzocht worden en kan met name 360-graden assessment in grotere omvang goed gemanaged en snel afgehandeld worden.
 • specialisme: (360-graden) assessment van competenties
 • innovatiethema: assessment individuele integriteit (samen met externe partijen)
 • assortiment assessment-diensten met helder opgebouwde prijssystematiek.

 • Psychologisch Assessment wordt ook geleverd als online dienst, klik hier voor nadere informatie.

  Meer weten ?                    Praktijkvoorbeeld ?