America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Casus Personal Coaching
Inleiding
Een man van midden veertig. Academisch opgeleid; uit een zeer goed milieu; getalenteerd; prachtige, veelzijdige en interessante loopbaan; na een aanvullende eersteklas MBA opleiding belandt op de felbegeerde directiepost, waar hij het na een half jaar niet blijkt te redden. Sinds vijftien jaar getrouwd, vier kinderen. Vrouw blijkt al een hele tijd een relatie te hebben met een ander en wil die relatie niet opgeven. Komt terecht in een soort burnout, niet zozeer van het virulente, als meer van het verweesde, glazige type. Denkt negatief over zichzelf.

Vraag: Coaching om weer grip op en koers in het leven te krijgen

Aanpak
Uitvoerig praten over de resultaten van assessment (onderzoek burnout, persoonlijkheidsonderzoek) brengt de relatie goed op gang en vervolgens tot verdieping.
Het op een nuchtere wijze tegen jezelf aankijken en over jezelf praten helpt betrokkene enigszins over zijn 'verstijving' heen. 'Zit het nu zus of zit het nu zo?' 'Waar komt dit denk je vandaan?'
We definiŽren onze gesprekken nadrukkelijk als coaching, niet als therapie. Therapie hoort bij een 'gezondheidszorgprobleem', en dat is niet aan de orde. 'Je bent gestruikeld en nu pak je op een geordende manier dingen uit je leven aan om weer verder te kunnen'. Geleidelijk ontstaat ordening.
Er zijn drie te bespreken zaken: problemen op het werk, problemen thuis, en problemen met jezelf. Er wordt een actieplan opgesteld, waarin voor ieder van de drie zaken / gebieden plannetjes en stappen voorzien worden.
In het gebied 'problemen met jezelf' wordt vastgesteld dat betrokkene het contact tussen lichaam en gevoel, tussen voelen en denken wil verbeteren. Hiervoor wordt een therapeut gezocht, aan wie dit probleemgebied uitbesteed wordt.
Ondertussen gaan wij door op de andere gebieden.
Aan het thema 'problemen thuis' wordt aanvankelijk hard gewerkt. Ik leg betrokkene de vraag voor wat het voor zijn Ego zou betekenen als hij zou toegeven aan wat zijn vrouw wilde: niets doen.
Eerst trekt betrokkene een conclusie over wat nu moet gebeuren: scheiden. Vervolgens gaat hij zaken daaromtrent snel en uitermate geconcentreerd regelen, uitstekende manager.
Vervolgens wordt voortgewerkt op het thema 'problemen op het werk'. Ook daar worden conclusies getrokken en stappen gezet. In de coaching praten we terugkerend over ieder van de drie gebieden, komen toe aan vervolgstapjes, staan we stil bij gevoelens, en gaan we weer door.
Na ongeveer driekwart jaar en 25 sessies is betrokkene op ieder van de drie terreinen een aanmerkelijk stuk gevorderd, onder andere: gescheiden, verhuisd, situatie met kinderen goed (!) geregeld, hobbies weer beetje opgepakt, nieuwe werksituatie geregeld en die begint te lopen.
Van burnout is geen sprake meer. In de omgang met zichzelf is betrokkene tot enige rust en tevredenheid gekomen.
Kortom: hij kan weer verder op eigen kracht. De coaching wordt geleidelijk afgebouwd.

Resultaat
Dit alles is inmiddels enkele jaren geleden. Op afstand zijn we contact blijven houden. Met betrokkene en zijn kinderen, en op het werk, gaat het prima. De scheiding is een lang verhaal geworden dat hij op mijn suggestie zoveel mogelijk door een advocaat heeft laten afhandelen om de relatie met de kinderen niet onnodig te belasten. Wat mijns inziens goed gewerkt heeft is: de goede mix tussen betrokkenheid en nuchterheid, een tijdje zijn 'fellow traveller' zijn, de problemen 'normaliseren' en planmatig ordenend stuk voor stuk aanpakken. De scheiding tussen de probleemgebieden aanbrengen werkte erg goed.


Meer weten ?