America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Casus Consultancy
Inleiding
Een middelgroot overheidsbedrijf vraagt AMERICA WORKS om 'begeleiding' in een reorganisatietraject. De externe omgeving verandert, nieuwe eisen komen op het bedrijf af. Er dient een visie ontwikkeld te worden op de veranderingen die het bedrijf door zal moeten maken, er moeten globale plannen en uitvoeringsplannen opgesteld worden, er moet 'iets aan kwaliteit gedaan' worden, en het personeel moet bij dit alles 'meegenomen' worden.
Van de consultants wordt verwacht dat zij meedenken, als sparring partner fungeren, waar nodig uitvoerende hand- en span diensten verrichten.

Vraag: Consultancy

Aanpak
Uiteindelijk wordt het een consultancy-traject dat af en aan bijna twee jaar bestrijkt, en waaraan drie consultants hun bijdragen geleverd hebben.
In het begin wordt een analyse van het functioneren van het bedrijf gemaakt, op enkele hoofdparameters, tegen het licht van de omgevingseisen die gesteld worden. Enkele werkgroepen worden begeleid die bepaalde thema's uitdiepen.
Een en ander wordt samen gebracht in een Meerjarenbeleidsplan, dat in een Werkconferentie met de medewerkers besproken wordt.
Het Meerjarenbeleidsplan omvat een aantal organisatievernieuwingen waarvoor Implementatietrajecten bedacht en gepland worden. Werkgroepen krijgen de opdracht bepaalde vernieuwingen te ontwerpen. Deze worden op heikele punten begeleid door een consultant.
Verder wordt een trainingsprogramma voor gevariŽerde personeelsleden ontworpen en georganiseerd.
Een jaar later worden het beleid en de doorgevoerde implementaties aan een evaluatie onderworpen en op grond van nieuwe externe ontwikkelingen bijgesteld. Onder andere wordt dan ook, na een zorgvuldige SWOT-analyse-annex-benchmarking, een Beleidsplan Kwaliteit opgezet en in gang gezet.

Resultaat
In de bijna twee jaar waarin dit traject van organisatieverandering speelde is de organisatie grondig op de schop genomen, zijn werkprocessen vernieuwd, zijn organisatiedoelstellingen (o.a. productie omhoog) verwezenlijkt en zijn de competenties van veel medewerkers versterkt. Het bedrijf staat als goed bekend bij collega-bedrijven en bij externe beoordelaars.
Meer weten ?