America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Psychologisch Assessment via de website
Op dit moment is het mogelijk na telefonisch of e-mail contact gebruik te maken van psychologisch testmateriaal dat voor u door AMERICA WORKS gereed gezet is op een website.

Dit werkt als volgt: de op grond van uw vraagstelling geselecteerde tests worden gereed gezet, u krijgt per e-mail uw eigen unieke persoonlijke toegangscode tot deze website, u vult van achter uw eigen PC de tests/vragenlijsten in. De verwerkte resultaten komen direct bij ons binnen. Wij maken op grond daarvan een verslag dat wij u binnen een af te spreken termijn - maar in ieder geval: snel - per e-mail toezenden.

In een later stadium zal de tussenstap van het telefonisch of e-mail contact overgeslagen kunnen worden en gaat u rechtstreeks via een beveiligde sluis door van deze website naar de 'testsite'. Hierdoor zal het gebruiksgemak nog verder toenemen.

Op datzelfde moment wordt u direct op deze website een gratis test van goede kwaliteit aangeboden.

De voordelen die u als klant geboden worden door gebruik te maken van de mogelijkheid tot electronisch-digitale testafname zijn de volgende:
 • De kwaliteit van het gebruikte testmateriaal. Er zijn wel meer websites met vragenlijsten en tests. Hier worden echter uitsluitend vanuit professioneel-psychologisch oogpunt hoogwaardige materialen gebruikt, dwz. psychometrisch verantwoorde materialen. Daarmee kan ook een goede kwaliteit van de geproduceerde informatie gegarandeerd worden. En - believe us - dat is bijzonder zeldzaam.
 • Beschikbaarheid van een uitgebreide testbatterij (tientallen vragenlijsten en tests), waardoor vele informatievragen goed beantwoord kunnen worden.
 • Beschikbaarheid van goede competentievragenlijsten
 • Mogelijkheid tot 360-graden competentie assessment via de computer (*)
 • Snelheid van levering
 • Prijsvoordeel. De testsite biedt ons de mogelijkheid een qua prijsopbouw transparant assortiment diensten psychologisch assessment neer te zetten. Dit voordeel (ook goedkoper testen, en toch goed) geven wij aan u door.

 • (*) Toelichting 360-graden competence assessment:
  Stel, u wil 5 functionarissen in een competence assessment ieder in een 360-graden setting laten beoordelen door 4 assessors (bijvoorbeeld: de leidinggevende, 1 collega, 1 leidingontvanger, 1 medewerker van P&O). Bij het competence assessment worden 3 vragenlijsten gebruikt. Dan moet dus de afname van 5 x 4 x 3 = 60 vragenlijsten geadministreerd worden. Al snel wordt dit een behoorlijk omvangrijke klus, die heel wat tijd kost en daardoor eveneens al snel behoorlijk duur wordt. Gebruik van de testsite maakt dergelijk competence assessment in een 360-graden setting gemakkelijk hanteerbaar en daardoor goed betaalbaar. Bovendien genereert het systeem gelijk mooie plaatjes waarin in een oogopslag te zien is hoe de beoordeelde medewerkers het in vergelijking met elkaar doen. Op deze wijze wordt 360-graden competence assessment het wendbaar, goed inzetbaar en betaalbaar HRM-instrument dat afdelingen P&O gemakkelijk toe kunnen passen.


  Meer weten ?