America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Casus MD-Training
Inleiding
AMERICA WORKS was, samen met een partner uit het eigen netwerk, als consultant betrokken bij een ingrijpende reorganisatie van een kleine semi-overheidsinstelling.
In het kader van het uitvoeringstraject werden trainingen verzorgd voor zowel de uitvoerende medewerkers als voor het MT.

Vraag: ontwikkel en geef een MD-programma aan de leden van het MT.

Aanpak
In het kader van de reorganisatie wordt het nodig geacht de leden van het MT op een aantal punten - gespecificeerd in het beleidsplan - bij te scholen en verder te ontwikkelen.
Hiervoor wordt een MD-programma opgesteld dat in de loop van ruim een jaar gegeven wordt.
Het MT bestaat uit vier personen, zodat naar behoefte van de betrokkenen een intensief en interactief programma opgesteld kan worden.
Betrokkenen zijn in de loop van dat jaar bezig met de implementatie van onderdelen van het reorganisatieplan.
Het MD-programma krijgt daardoor in hoge mate het karakter van: leren - oefenen - meteen doen.
Onderdelen van het programma zijn: kwaliteitsmanagement, logistiek management, time management, zelf management, functioneringsgesprekken, intervisie, coachend leiding geven. Sommige onderdelen bestaan in feite uit een mengeling van training en consultancy.
Het onderdeel logistiek management wordt gegeven op het moment dat men bezig is de bedrijfsprocessen te onderzoeken en te verbeteren.
Het eigen 'work at hand' wordt genomen als casu´stiek bij de training.
De uitvoerige training kwaliteitsmanagement heeft het eigen kwaliteitssysteem als onderwerp.
Men leert over kwaliteit en onderzoekt en ontwikkelt tegelijkertijd het eigen kwaliteitssysteem.

Resultaat
Eindresultaat is dat men niet alleen het nodige gelezen, geleerd en getraind heeft, maar ook dat men samen een Nota Kwaliteitsbeleid opgesteld heeft.
Deze mix van trainen en meteen toepassen bevalt in het algemeen uitstekend.
Voor de trainer is het daarbij kunst de rollen van Trainer en Consultant duidelijk uit elkaar te houden.
In het MD-programma worden twee trainers ingezet, die soms samen en soms apart werken. Ook wordt gebruik gemaakt van een extern ingehuurde trainer.
Lesmaterialen worden verzorgd.

Meer weten ?                    Nog een praktijkvoorbeeld ?