America Works biedt individuen, bedrijven en instellingen een aantal specialistische diensten op het kruisvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde & Psychologie
 

Casus Training Stresspreventie
Inleiding
De directie van een grote instelling in de gezondheidszorg stelt vast dat veel medewerkers het in deze tijden van grote veranderingen niet gemakkelijk hebben.
Besloten wordt aan teams, die daar behoefte aan voelen, korte trainingen stresspreventie te geven.
AMERICA WORKS geeft zo'n training aan twaalf teams.

Vraag: Training stresspreventie.

Aanpak
In hecht samenwerkende teams is er groot gevaar dat alle leden elkaar met hun eigen stressgevoelens aansteken.
Stress is uiteindelijk echter een persoonlijke reactie op omstandigheden.
Daarom besluiten we dat een korte teamtraining (twee sessies van ieder een dagdeel, met twee weken tussentijd) aan de orde is, waarin de aanpak ge´ndividualiseerd wordt.
In de eerste sessie leren alle deelnemers stapsgewijs hun eigen stressreacties te onderzoeken, en elkaar daarbij te helpen.
Wat precies is jouw stressreactie? Wat is voor jou de stressbron? Meerdere incidenten worden grondig geanalyseerd waardoor individuen leren zelfstandig bij zichzelf stress te onderzoeken.
We stellen vast dat voor iedereen stress weer anders in elkaar zit.
In de tweede sessie bedenken we voor iedereen afzonderlijk wat voor hem / haar een goede aanpak van een concreet stressprobleem zou kunnen zijn.
Ook oplossingen en aanpakken blijken hoogst individueel te zijn.
Bovendien stellen we vast dat er altijd wel praktische manieren van aanpak van het stressprobleem zijn.
'Praktisch' in de zin van: dicht bij huis, concreet, onder eigen controle uitvoerbaar.
Iedereen maakt zijn of haar eigen plan van aanpak om wat te gaan doen aan een eigen stressprobleem.
We organiseren hulpstructuren waarin leden van het team elkaar controleren op en helpen bij de aanpak van het eigen stressprobleem.

Resultaat
Bij een terugkom-sessie, twee maanden later, blijkt dat de meeste deelnemers daadwerkelijk iets aan hun stress gedaan hebben.


Meer weten ?                    Nog een praktijkvoorbeeld ?